Sản phẩm

 • 0 out of 5

  Ống nhựa HDPE D25

  Super Trường Phát cung cấp ống nhựa HDPE D25 cho mục đích nông nghiệp, sử dụng trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy đường, nhà máy dầu, cấu trúc, v.v…

  9,273
 • 0 out of 5

  Ống nhựa HDPE D1200

  Super Trường Phát cung cấp ống nhựa HDPE D1200 cho mục đích nông nghiệp, sử dụng trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy đường, nhà máy dầu, cấu trúc, v.v…

  12,411,818
 • 0 out of 5

  Ống nhựa HDPE D20

  Super Trường Phát cung cấp ống nhựa HDPE D20 cho mục đích nông nghiệp, sử dụng trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy đường, nhà máy dầu, cấu trúc, v.v…

  7,091
 • 0 out of 5

  Ống nhựa HDPE D32

  Super Trường Phát cung cấp ống nhựa HDPE D32 cho mục đích nông nghiệp, sử dụng trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy đường, nhà máy dầu, cấu trúc, v.v…

  12,636
 • 0 out of 5

  Ống nhựa HDPE D40

  Super Trường Phát cung cấp ống nhựa HDPE D40 cho mục đích nông nghiệp, sử dụng trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy đường, nhà máy dầu, cấu trúc, v.v…

  15,364
 • 0 out of 5

  Ống nhựa HDPE D50

  Super Trường Phát cung cấp ống nhựa HDPE D50 cho mục đích nông nghiệp, sử dụng trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy đường, nhà máy dầu, cấu trúc, v.v…

  21,727
 • 0 out of 5

  Ống nhựa HDPE D63

  Super Trường Phát cung cấp ống nhựa HDPE D63 cho mục đích nông nghiệp, sử dụng trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy đường, nhà máy dầu, cấu trúc, v.v…

  33,909
 • 0 out of 5

  Ống nhựa HDPE D75

  Super Trường Phát cung cấp ống nhựa HDPE D75 cho mục đích nông nghiệp, sử dụng trong các nhà máy hóa dầu, nhà máy đường, nhà máy dầu, cấu trúc, v.v…

  46,182
 • 0 out of 5

  Măng sông thu hàn

   

  Kích cỡ ĐVT Giá bán(VNĐ/cái) Giá bán sau VAT(VNĐ/cái)
  S75-50 cái          39,000           42,900
  S75-63 cái          45,000           49,500
  S90-50 cái          55,000           60,500
  S90-63 cái          60,000           66,000
  S90-75 cái          70,000           77,000
  S110-50 cái          90,000           99,000
  S110-63 cái          85,000           93,500
  S110-75 cái        100,000         110,000
  S110-90 cái        102,000         112,200
  S125-63 cái        175,000         192,500
  S125-75 cái        193,000         212,300
  S125-90 cái        196,000         215,600
  S125-110 cái        200,000         220,000
  S140-63 cái        245,000         269,500
  S140-75 cái        272,000         299,200
  S140-90 cái        310,000         341,000
  S140-110 cái        350,000         385,000
  S140-125 cái        375,000         412,500
  S160-63 cái        185,000         203,500
  S160-75 cái        198,000         217,800
  S160-90 cái        206,000         226,600
  S160-110 cái        226,000         248,600
  S160-125 cái        248,000         272,800
  S160-140 cái        500,000         550,000
  S180-90 cái        690,000         759,000
  S180-110 cái        650,000         715,000
  S180-125 cái        700,000         770,000
  S180-140 cái        800,000         880,000
  S180-160 cái        850,000         935,000
  S200-63 cái        318,182         350,000
  S200-75 cái        330,000         363,000
  S200-90 cái        335,455         369,000
  S200-110 cái        360,909         397,000
  S200-125 cái        396,364         436,000
  S200-160 cái        420,000         462,000
  S200-180 cái     1,000,000      1,100,000
  S225-90 cái        809,091         890,000
  S225-110 cái        680,000         748,000
  S225-125 cái        788,000         866,800
  S225-160 cái        700,000         770,000
  S225-200 cái        820,000         902,000
  S250-90 cái        728,000         800,800
  S250-110 cái        700,000         770,000
  S250-125 cái        920,000      1,012,000
  S250-160 cái        750,000         825,000
  S250-200 cái        850,000         935,000
  S250-225 cái     1,000,000      1,100,000
  S280-110 cái     1,500,000      1,650,000
  S280-160 cái     1,550,000      1,705,000
  S280-200 cái     1,700,000      1,870,000
  S280-225 cái     1,800,000      1,980,000
  S280-250 cái     1,900,000      2,090,000
  S315-90 cái     1,040,000      1,144,000
  S315-110 cái     1,000,000      1,100,000
  S315-125 cái     1,120,000      1,232,000
  S315-160 cái     1,200,000      1,320,000
  S315-200 cái     1,220,000      1,342,000
  S315-225 cái     1,700,000      1,870,000
  S315-250 cái     1,250,000      1,375,000
  S315-280 cái     2,100,000      2,310,000
  S355-110 cái     1,920,905      2,112,995
  S.355-160 cái     2,120,000      2,332,000
  S355-200 cái     2,320,000      2,552,000
  S355-250 cái     2,680,000      2,948,000
  S355-280 cái     2,727,273      3,000,000
  S355-315 cái     3,000,000      3,300,000
  S400-110 cái     2,930,000      3,223,000
  S400-160 cái     2,370,000      2,607,000
  S400-200 cái     3,600,000      3,960,000
  S400-225 cái     3,000,000      3,300,000
  S400-250 cái     2,700,000      2,970,000
  S400-315 cái     3,000,000      3,300,000
  S400-355 cái     3,200,000      3,520,000
  S450-110 cái     6,800,000      7,480,000
  S450-160 cái     7,200,000      7,920,000
  S450-200 cái     7,000,000      7,700,000
  S450-225 cái     7,200,000      7,920,000
  S450-250 cái     8,000,000      8,800,000
  S450-315 cái     8,000,000      8,800,000
  S450-355 cái     9,000,000      9,900,000
  S450-400 cái     9,000,000      9,900,000
  S500-200 cái     4,600,000      5,060,000
  S500-250 cái     4,730,000      5,203,000
  S500-315 cái     4,800,000      5,280,000
  S500-355 cái   10,180,000    11,198,000
  S500-400 cái     4,900,000      5,390,000
  S500-450 cái     5,000,000      5,500,000
  S560-315 cái     4,700,000      5,170,000
  S560-355 cái     4,750,000      5,225,000
  S560-400 cái     4,800,000      5,280,000
  S560-450 cái     4,900,000      5,390,000
  S560-500 cái     4,950,000      5,445,000
  S630-200 cái   15,000,000    16,500,000
  S630-250 cái   16,500,000    18,150,000
  S630-315 cái     6,500,000      7,150,000
  S630-355 cái   10,000,000    11,000,000
  S630-400 cái     7,000,000      7,700,000
  S630-450 cái   10,500,000    11,550,000
  S630-500 cái     8,000,000      8,800,000
  S630-560 cái     8,200,000      9,020,000
  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Đầu bích hàn

  Đang cập nhật

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Cút hàn

  Đang cập nhật

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Măng sông thu

  Đang cập nhật

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Tê đều hàn

  Thành phần chính: Nhựa PE100

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Chếch hàn

  Chếch hàn SCH40, Chếch hàn SCH20; chech sch40; phụ kiện hàn; phu kien han, chech han sch40, chech han sch20, chuyen cung cap phu kien han

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Đai khởi thủy

  Đai khởi thủy là phụ kiện dùng để trích xuất đường ống nước, khí… tại vị trí bất kỳ áp dụng có thể áp dụng với ngay cả đường ống đang vận hành mà không làm gián đoạn hệ thống dẫn.

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Nút bịt ren

  Nút bịt ren ngoài là phụ kiện bịt đầu ống sản xuất bằng chất liệu sắt, inox, gang, nhựa… .

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Tê đều ren

  Phụ kiện tê đều hdpe hay còn gọi là tê cân dùng để chia nhánh đường ống nhựa HDPE với nhánh phụ cùng kích thước trục chính.

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  MĂNG SÔNG REN TRONG

  Đang cập nhật

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Măng sông ren ngoài

  Đang cập nhật

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Đầu bich hàn

  Cập nhật

  Liên hệ
 • 5.00 out of 5

  Báo giá Ống nhựa HDPE SuperPlas

  Ống nhựa HDPE SuperPlas Trường Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305 -2:2008 ISO 4427 -2:2007 (loại PE100), phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, bơm cát, tưới tiêu nông nghiệp,…

  • Chính sách chiết khấu hấp dẫn
  • Hỗ trợ giải pháp thi công
  • Hỗ trợ mượn, thuê máy hàn ống